Om Dalshult

En unik leverantör genom att erbjuda ett brett utbud av specialiserade tjänster.

Vi använder marknadens modernaste maskiner och har engagerade medarbetare.

Dalshult är en unik leverantör genom att erbjuda ett brett utbud av specialiserade tjänster. Tack vare en ledningsgrupp och personalstyrka ifrån olika bakgrunder kan vi hantera komplexa industriella produktionsprocesser, komplexa entreprenadjobb likväl som vi kan erbjuda olika typer av fastigheter/förvaringsytor. Läs gärna mer genom att gå in på respektive affärsområde!

 

Dalshult arbetar efter ett ledningssystem som säkerställer att vi ständigt förbättrar processerna för kvalité, miljö, arbetsmiljö samt bolagsstyrningen.

Dalshult har sitt huvudkontor i Örkelljunga men arbetar på ett stort antal siter runt om i södra Sverige. Utöver våra industrisiter har vi ett stort antal byggarbetsplatser igång samtidigt över hela Sverige.

Vi använder marknadens modernaste maskiner och har engagerade medarbetare.

Vår målsättning är att alltid leverera kvalitetstjänster till konkurrenskraftiga priser.

Vi som jobbar här

Vår historia

Fröet som blev Dalshult Industri & Entreprenad AB såddes 2005. I samband med stormen Gudrun såg Markus Andreasson behovet av fler skogsmaskiner i sitt närområde. I sina uppdrag såg han andra behov som kunden hade. Det handlade om dikningar, vägunderhåll med mera. För att möta detta behov köptes den första entreprenadmaskinen in. Utifrån den här kärnan av maskiner fortsatta tillväxten där alltfler hjullastare, grävmaskiner och skogsmaskiner köptes in.

 

Efter en kontinuerlig tillväxt inom maskintjänster hittade Dalshult ännu en nisch – industriservice och godshantering. Sedan resan inom affärsområdet industri började har vi hunnit samla stor erfarenhet av ett brett antal tjänster. Vi har goda erfarenheter ifrån materialhantering på återvinningsstationer, godshantering så väl som industriservice. Vårt senaste komplement inom detta affärsområde är egna maskiner som hanterar omsäckning, siktning, blandning och granulering av olika produkter.

Parallellt med tillväxtresan inom industrin fortsatte affärsområdet entreprenad sin resa. Från början handlade våra erbjudande mest om enklare jobb samt personaluthyrning. Sakta men säkert växte Dalshults kapacitet och nu kan vi erbjuda totalentreprenad för logistikbyggnader, lagerhallar, maskinhallar, ridhus samt stall. Det senaste komplementet inom affärsområdet är att ett antal medarbetare som är utbildade inom asbest- och PCB-sanering i kombination med tillstånd ifrån arbetsmiljöverket. I och med denna milstolpe kunde vi erbjuda totalentreprenad även inom rivning.

 

Genom vår historia har vi kontinuerligt utmanat oss själva och strävat efter att erbjuda mer. Vi är starkt präglade av ett helhetstänk och långsiktighet. Mot bakgrund av det har vi genom åren köpt på oss olika fastigheter för att kunna lösa våra interna mot också externa behov.

Vår framtid

Vi har en stark tro på vår egen förmåga för fortsatt utveckling och expansion. Detta i kombination med regionala och nationella trender gör att vi ständigt jobba med att identifiera på nya satsningar, komplement och uppköp. 

 

Vår största prioritering är ekonomisk tillväxt med kvalité. Vi arbetar ständigt för att bli nummer ett i alla våra branscher och erbjudanden. Vi vill inte bara bli nummer ett utifrån våra kunders bedömning utan också nummer ett i form av en attraktiv arbetsgivare.

Vår vision

Att vara ledande inom industri- och entreprenadtjänster.

Ta gärna kontakt med oss!

Vi tar gärna emot förfrågan på priser till färdiga förfrågningsunderlag.

Likväl kan vi erbjuda konsultation för att hitta rätt lösningsförslag för dig.