Totalentreprenad inom byggnation

Dalshult levererar totalentreprenader för ett flertal konstruktioner.

Vi är vana leverantörer vid nybyggnation av maskinhallar, lagerhallar, ridhus och stall.

Markarbete för ny- och tillbyggnation av bostadshus och kontor

Vi har stor kapacitet att leverera olika markentreprenader. Vi är särskilt duktiga på olika gräv- och schaktuppdrag.

Totalentreprenad industribyggnader

Dalshult kan tillsammans med våra samarbetspartners leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva lager- samt industribyggnader.

Grävning till VA och el

Vi bistår fastighetsägare med olika typer av grävarbeten. Oavsett om det är el, vatten eller VA som skall grävas hjälper vi dig gärna.

Ridbanor/paddock

Genom Dalshults rötter inom de gröna näringar är vi vana vid anläggandet av ridbanor och paddockar. Denna tjänst är en självklarhet även i vårt nuvarande tjänsteutbud. Genom olika leverantörer kan vi säkerställa att materialet når de krav du som beställare har.

Vägar

Vi tar gärna hand om grusvägar åt markföreningar, privata markägare, länsstyrelser med mera. Med hjälp av en modern maskinpark kan vi tillgodose alla behov, oavsett om det gäller saltning, väghyvling eller något annat.

Anläggning av våtmark/damm

Vår starka erfarenhet ifrån markentreprenad och skogsbruk gör oss ytterst kvalificerade för att skapa naturvärden i form av våtmarker och dammar. Vi har anlagt många våtmarker samt dammar genom åren. Det finns gott om referensobjekt om ni önskar få inspiration till det färdiga resultatet.

Drift av miljöstation/återvinningsstation

Dalshult har erfarenhet av att drifta större miljöstationer. Vi har stor vana av maskinkörning, sortering och effektiv resursanvändning. Tveka inte att kontakta oss om ni är intresserade av en kvalitativ lösning för din miljöstation.